Pojištění

Pojištění

Cestovní pojištění pro klienty:

Zdravotní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možné si zakoupit pojištění léčebných výloh za 17,-/den/osoba, nebo komplexní pojištění za 30,-/den/osoba. Vzhledem k pojištění na storno zájezdu je nutné si ho objednat ihned při sepisování cestovní smlouvy. Dodatečné pojištění není později možné. Při pojistné události si schovejte všechny účty od lékaře a za léky a nárokujte přímo u pojišťovny. Stejně tak i při stornování zájezdu.

Pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek dle této tabulky:
Pojištění/tarif pojištění 17,-Kč/den/os. (L2, L2+) 30,-Kč/den/os. (K2, K2+)
– pojištění léčebných výloh - PČ 1 000 000,-Kč 1 000 000,-Kč
– pojištění asistenčních služeb - PČ 1 000 000,-Kč 1 000 000,-Kč
– pojištění smrti následkem úrazu - PČ Není obsaženo 150.000,-Kč
– pojištění trvalých následků úrazu - PČ Není obsaženo 300.000,-Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby - PČ Není obsaženo 1 000 000,- Kč
– pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby - PČ Není obsaženo 1 000 000,-Kč
– pojištění zavazadel - PČ Není obsaženo 10.000,-Kč

– pojištění stornovacích poplatků - 80% ze stornovacích poplatků do výše PČ

PČ - pojistná částka
Není obsaženo

max. 15.000,-Kč/os

Pojištění cestovní kanceláře:

Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. u pojišťovny UNIQA, a. s.

Dokumenty CK